CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin, 

Green Family.com lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng mua hàng tại Green Family gồm: Tên, email,  địa chỉ giao hàng
2- Phạm vi sử dụng thông tin

Green Family sử dụng thông tin đặt hàng của khách hàng để tạo phiếu mua và giao hàng 
3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Green Family lưu trữ thông tin khách hàng không thời hạn 

4- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng cần login vào website http://www.greenfamily.com.vn để cập nhật, chỉnh sửa thông tin cá nhân 
5- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Green Family cam kết không chia sẻ, không bán lại, không tự ý sử dụng thông tin khách hàng, thông tin mua hàng vào các mục đích khác ngoài phạm vi trong website greenfamily.com.vn.

Liên hệ qua Zalo
Cửa hàng thực phẩm sạch Greenfamily